home

doelstelling

werkwijze

ondersteunende
begeleiding


activerende
begeleiding


wie ben ik

kwaliteiten

kosten

vervoer

contact 

Leren omgaan met je beperkingen  of handicap, beter persoonlijk

functioneren en veranderingen realiseren. We maken samen een

plan van aanpak hierin stellen we een of meerdere doelen.

Na verloop van tijd kijken we of deze behaald zijn of dat ze

moeten worden bijgesteld.

bijvoorbeeld begeleiding bij het inzicht krijgen in je persoonlijke

vaardigheden en bij het zoeken naar:

- dagactiviteitencentrum

- cursus

- sportclub

- (vrijwilligers)werk

- een mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen